METALAC SUDOPERE

PREKO 60 GODINA TRADICIJE I KVALITETA.

METALAC - GRANITNE SUDOPERE

Tokovic sudopere

METALAC xVENERA

Tokovic

METALAC xQUADRO 40

Tokovic sudopere

METALAC xQUADRO 60

Tokovic sudopere

METALAC xVENERA M

Tokovic sudopere

METALAC xQUADRO M

Tokovic sudopere

METALAC xVENERA PLUS

Tokovic sudopere

METALAC xQUADRO PLUS

Tokovic sudopere

METALAC xELIPSE

Tokovic sudopere

METALAC xQUADRO Plus 1.5D

Tokovic sudopere

METALAC xQUADRO PLUS 2D

Tokovic sudopere

METALAC xOmega

Tokovic sudopere

METALAC xVESTA

Tokovic sudopere

METALAC XVesta Plus

Tokovic sudopere

METALAC xLINEA 50

Tokovic sudopere

METALAC xLINEA M 1.5D

Tokovic sudopere

METALAC xLINEA PLUS

Tokovic sudopere

METALAC xDIAMOND

Tokovic sudopere

METALAC INOX SUDOPERE

Adresa 1

Bulevar Kralja Aleksandra 516D
Telefon:+381 11 28 84 725
Telefon: +381 63 27 77 21             

Adresa 2

OTC Novi Beograd - Lokal4           Telefon: +381 11 22 72 246
Telefon: +381 63 27 77 21